Sertifioitu ympäristöjärjestelmä peittaukselle

JVS-Steel Oy on erikoistunut ruostumattoman ja haponkestävän teräksen peittaukseen. Toimitamme kaikki peittauspalvelut lujalla ammattitaidolla ja varmistaen aina parhaan mahdollisen korroosiokestävyyden.

JVS-Steelillä on yli 25 vuoden kokemus ja erikoisosaaminen metallin peittauksesta. Toimitamme kaikki vaativimmatkin peittauspalvelut aina erittäin korkealaatuisesti ja tarkalla ammattitaidolla. Peittauksessa käytettävien aineiden jälkikäsittely vaatii oikeanlaisen prosessoinnin ja ympäristöluvan. Käyttämällä JVS-Steelin peittauspalvelua, voit olla varma, että koko peittausprosessi on hoidettu kaikkien määräysten mukaisesti.

Peittaus on aina luvanvaraista ja vaatii korkeaa ammattitaitoa.

Peittausaltaat

Allas: 3300 x 2100 x 1400 mm
Allas: 6600 x 1600 x 1500 mm
Allas: 3000 x 1600 x 1500 mm
Huuhteluallas: 6600 x 1600 x 1500 mm

Ennen peittausta

Peittauksen jälkeen

Yleistietoa peittauksesta

Peittaus on ruostumattoman teräksen pintakäsittelyssä käytettävä työmenetelmä. Peittaamista käytetään etenkin hitsaamisen aiheuttaman vähäkromisen oksidikerroksen poistoon, jolloin ruostumattoman teräksen pintaominaisuudet palautuvat. Happopeittauksella poistetaan ohut kerros metallia teräksen pinnasta, jolloin teräkselle saadaan hyvä korroosion kestävyys. Peittausaine koostuu pääasiassa typpi- ja fluorivetyhapoista. Peittaus antaa ruostumattomalle teräkselle puhtaan metallisen ja silkinhimmeän pinnan. Suurempien kappaleiden peittaus suoritetaan joko uppopeittauksena altaassa tai ruiskupeittauksena.

Uppopeittaus

Uppopeittaus on yleisin tapa peitata ja sen etuna on tasainen lopputulos. Uppopeittauksessa valmistetut rakenteet upotetaan kokonaisuudessaan happoaltaaseen. Kappaleiden annetaan olla altaassa materiaalista ja peittausliuoksen väkevyydestä riippuen muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Allaskäsittelyn jälkeen tuotteet käytetään tarvittaessa neutralointialtaassa ja pestään huolellisesti painepesurilla, jotta kappaleen pintaan ei jää peittausainejäämiä ja jäämäoksidia, jotka aiheuttavat helposti värivirheitä. Rakenteen kuivumiselle on varattava riittävä aika, jolloin uusi korroosiolta suojaava oksidikalvo pääsee muodostumaan käsitellylle pinnalle.

Ruiskupeittaus

Suurien kappaleiden peittauksessa käytetään yleensä ruiskupeittausta. Siinä hyytelömäinen peittausaine ruiskutetaan kappaleen pinnalle ja annetaan vaikuttaa tietyn aikaa, jonka jälkeen peittausaine pestään huolellisesti painepesurilla, jotta kappaleen pintaan ei jää peittausainejäämiä ja jäämäoksidia, jotka aiheuttavat helposti värivirheitä. Rakenteen kuivumiselle on varattava riittävä aika, jolloin uusi korroosiolta suojaava oksidikalvo pääsee muodostumaan käsitellylle pinnalle.

Ympäristölupa

JVS-Steelin toiminta on ympäristöluvan varaista. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014).

Sertifikaatit

Suunnittelijoille

Mikäli tuotteen loppukäsittelyksi halutaan peittaus, olisi suunnitteluvaiheessa hyvä ottaa muutamia asioita huomioon:

  • Uppopeittauksessa kappaleessa tulee olla riittävän isot aukot hapon liikkumiselle ja huuhtelemiselle.
  • Kappaleissa ei saisi olla limittäisiä saumoja tai muita kapillaarin mahdollistavia rakenteita.
  • Kotelorakenteiden tiiviys, ettei tule valumajälkiä.
  • Tarvittaessa happoreiät tuotteisiin, jotta happo pääsee rakenteesta pois.
  • Nostokorvien suunnittelu oikeaan paikkaan; tuote pitää pystyä nostamaan altaaseen siten, ettei sinne jää ilmataskuja.
  • Erilaiset materiaalit samassa tuotteessa, jolloin lopputulos ei ole tasainen.
  • Jos peitattavat osat ovat rasvan tai öljyn peittämiä (esim. koneistettavat osat), on pinnat puhdistettava ennen käsittelyä tasaisen lopputuloksen saamiseksi.

Pyydä tarjous peittauksesta